येरे येरे पाउसा

येरे येरे पाउसा,
तुला देतो पैसा,
पैसा झाला खोटा,
पाउसा आला मोठा

येग येग सरी,
तुझे मटकी भारी,
सर आली धावुन,
मटके गेले व्हावुन!

पाउसा पडला झिम, झिम, झिम,
आंगण झाले ओलेचिम्ब,
पाउसा पडतो मुसळधार,
रान होईल हिर्वेगार!

- आज्जी

No comments: