Phule umaltat

Phule rojach umalatat,
Ani rojach mavalatat...
Pan vichar kara...
Ek ek divasachya ayushyat
Kiti sugandha pasaravitat!!!

Agadi tasach...
Kahi kshaan ase astat,
Je kadhich dhalata yet nahit...
Ani kahi manase ashi asatat,
Ji kadhich visarata yet nahit!!!